Slovenský ranking je tvorený iba zo slovenských hráčov, ktorí sa zúčastnili slovenských a medzinárodných turnajoch. Body sa z rankingu mažú rok po turnaji alebo po dvoch rokoch z ME a MS.Medzinárodný ranking je tvorený iba zo všetkých hráčov, ktorí sa zúčastnili medzinárodných turnajoch. Body sa z rankingu mažú rok po turnaji alebo po dvoch rokoch z ME a MS.